Контакти

Національний координатор: Андрій Чернінський - к.б.н., старший науковий співробітник Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, Президент ГО "Ноосфера", член Правління Українського товариства нейронаук, доцент Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
a@brainbee.in.ua
+380 63 8593807
FB: andrii.cherninskyi

 

Співкоординатор, голова журі: Нана Войтенко - д.б.н., завідувач лабораторії Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, науковий секретар Українського товариства нейронаук
FB: nana.voitenko