Контакти

Національний координатор: Андрій Чернінський - к.б.н., старший науковий співробітник Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, Президент ГО "Ноосфера", член Правління Українського товариства нейронаук
a@brainbee.in.ua
+380 63 8593807
FB: andrii.cherninskyi

 

Співкоординатор, голова журі: Нана Войтенко - д.б.н., проф., віце-президент Українського товариства нейронаук
FB: nana.voitenko