Теми конкурсу

Перелік головних тем конкурсу

Не слід лякатися довгого переліку - для багатьох структур достатньо знати їхнє розташування та головну функцію. Орієнтуйтеся на джерела для підготовки.(Але розслаблятися теж не варто :) )

Загальний план будови нервової системи

Базові анатомічні поняття: анатомічні площини, вентральний та дорзальний, ростральний та каудальний, латеральний та медіальний напрямки. Будова нервової тканини: біла та сіра речовина, будова нейронів, глія та її типи. Центральний та периферичний відділи н.с. Будова нервів. Автономний та соматичний відділи н.с. Оболони спинного та головного мозку. Порожнини нервової системи: центральний канал спинного мозку та шлуночки головного мозку. Спинний мозок та спинномозкові нерви. Черепні нерви. Макробудова головного мозку: півкулі, стовбур, мозочок. Відділи головного мозку. Борозди та звивини півкуль головного мозку. Мозочок та ніжки мозочка. Базальні ганглії півкуль головного мозку.

Розвиток нервової системи

Ранні аспекти розвитку. Морфогенез ЦНС. Механізми розвитку нервової системи. Порушення розвитку НС (спіна біфіда, Денді-Вокер тощо).

Будова та функції нейрона

Нейрон як клітина: тіло, відростки, плазматична мембрана, ядро, компоненти цитоплазми. Типи аксонального транспорту. Типи нейронів: уніполярні, біполярні, мультиполярні, псевдоуніполярні. Поширення нейронів різгого типу у нервовій системі людини, їхні функції. Мієлінова оболонка аксонів, її відміни у центральній та периферичній н.с.

Електричні властивості нейрона. Будова та функціонування йонних каналів. Потенціал спокою, роль йонів Калію, Натрію та Хлору та відповідних йонних каналів в його формуванні. Натрій-калієвий насос. Електричне збудження нейрона - потенціал дії або нервовий імпульс. Роль потенціал-залежних натрієвих та калієвих каналів. Поширення нервового імпульса по аксонам. Роль у цьому процесі мієлінової оболонки.

Передача збудження між нейронами - синапси. Будова хімічних синапсів. Медіатори. Принцип роботи хімічного синапса на прикладі нервово-м'язового контакту. Синапси збуджувальні та гальмівні. Головні медіатори нервової системи: ацетилхолін, норадреналін, серотонін, дофамін, ГАМК, гліцин, глутамат. Рецептори прямої дії (йонотропні) та непрямої (метаботропні, через систему вторинних посередників). Поняття про синаптичну пластичність та її зв'язок із навчанням та пам'яттю.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Спинний мозок. Макроанатомія: розташування у спинномозковому каналі, спинальні нерви, корінці, їхня функціональна спеціалізація, особливості іннервації тіла спинальними нервами. Внутрішня будова: сіра та біла речовина, канатики білої речовини та головні провідні шляхи, роги сірої речовини. Розташування сенсорних, вставних та моторних нейронів. Рефлекси спинного мозку: прості моносинаптичні, складні полісинаптичні, значення гальмівних нейронів для координації рефлексів.

Головний мозок: макробудова (стовбур, мозочок, півкулі, кора), система шлуночків, оболони, ліквор, черепні нерви - розташування, функції, наслідки уражень.

Стовбур головного мозку. Макробудова: довгастий мозок, піраміди, варолієв міст, мозочок, середній мозок, черепні нерви, IV шлуночок. Ядра стовбурових черепних нервів. Тонке і клиновидне ядра. Оливарні ядра. Трапецієподібне тіло. Чорна речовина, червоні ядра, чотиригорбкове тіло середнього мозку. Ніжки мозку. Ретикулярна формація стовбуру головного мозку.

Мозочок. Макробудова: ніжки мозочка, півкулі, червяк, передня та задня частки, клаптико-вузликова частка, листки мозочка, кора мозочка. Внутрішня будова: будова кори мозочка (шари, типи нейронів), внутрішні ядра. Зв'язки мозочка з іншими відділами ЦНС. особливості функцій мозочка. Наслідки його уражень.

Проміжний мозок. Таламус: його головні функції, функціональна класифікація ядер. Метаталамус: бічне та присереднє колінчасті тіла, їхня роль у забезпеченні зору та слуху. Особливості зв'язку ядер таламуса з корою великих півкуль. Гіпоталамус, його роль у регуляції вісцеральних функцій організму. Гіпоталамо-гіпофізарна система. Гормони гіпоталамуса та гіпофіза.

Кінцевий мозок. Бічні шлуночки. Базальні ганглії: розташування, головні структури (хвостате ядро, лушпина, бліда куля), головні функції. Лімбічні структури та їхня роль у формуванні мотиваційно-емоційної діяльності нервової системи. Мигдалина, її роль в регуляції емоційних станів. Гіпокамп, його роль у забезпеченні навчання. Кора великих півкуль: шари, типи нейронів, функціональна спеціалізація різних частин.

Сенсорні системи. Шкірна чутливість: система присередньої петлі (дотик, тиск, вібрації) та система спинномозкової петлі (біль, температура), таламус, соматосенсорна кора. Система пропріорецепції, роль мозочка. Слухова система: бічна петля стовбуру мозку, нижні горбки середнього мозку, таламус, слухова кора. Сприйняття мови. Вестибулярна система, її зв'язки із мозочком та мотонейронами спинного мозку. Зорова система: зорові нерви, таламус, зорова кора; допоміжні функції верхніх горбків середнього мозку. Нюх та смак.

Організація рухів. Моторна кора. Пірамідні тракти. Розташування у нервовій системі мотонейронів. Ексрапірамідні моторні системи: роль червоних ядер, вестибулярної системи. Значення мозочка та базальних ганглії в організації рухів. Дзеркальні нейрони. Мовлення.

Інтегративні системи

Автономна нервова система.Підрозділи АНС. Інервація деяких органів (верхня повіка, райдужка та війчасті м'язи ока, під'язикова та піднижньощелепна слинні залози, привушна слинна залоза, сльозові залози, серце, легені, ШКТ, надниркові залози, нирки, сечовий міхур, чоловіча та жіноча репродуктивні системи, кровоносні судини). Нейромедіатори АНС. Основні рецептори АНС. Ділянки стовбуру мозку, що регулюють серцево-судинну функцію. Ділянки стовбуру мозку, що регулюють дихальну функцію.

Ретикулярна формація.Анатомічна організація ретикулярної формації. Сон та неспання(стадії сну).

Гіпоталамус.Анатомія гіпоталамуса. Природа та функції пептидів гіпоталамуса. Інтегративні функції гіпоталамуса(серцево-судинна регуляція, терморегуляція, харчування, сексуальна поведінка, агресія, біоритми, сон).

Знову лімбічна система.Гіпокампальна формація. Септальна ділянка. Базальні ядра переднього мозку, пов'язані із септальною ділянкою. Мигдалина. Компоненти лімбічної системи кори великих півкуль.

Таламус та кора великих півкуль.Анатомічні та функціональні характеристики сірої речовини кори півкуль. Аферентні з'єднання кори півкуль. Локалізація функцій на корі півкуль. Загальні функції кортексу: латералізація функцій, збуджуваність кортексу(cortical excitability), навчання та пам'ять.

Кровопостачання ЦНС.Артеріальне кровопостачання ГМ. Венозний дренаж ГМ. Кровопостачання спинного мозку.

Захворювання нервової системи

Діагностичні методи (суть методу та сфера застосування): ангіографія, біопсія, вимірювання кров'яного тиску, аналз крові, аналіз ліквору, комп'ютерна томографія, електроенцефалографія, електроміографія, генетичний аналіз, тест IQ, магнітнорезонансна томографія, тести пам'яті, тести моторних функцій, діагностика нервової провідності, офтальмоскопія, позитронно емісійна томографія, оцінка рефлексів, оцінка сенсорних функцій, аналіз сечі.

Захворювання (причини, симптоми, способи діагностики, лікування):

 • хвороба Альцгеймера
 • бічний аміотрофічний склероз
 • аутизм та захворювання аутичного спектру
 • біполярний розлад
 • хвороба Кройцфельдта-Якоба
 • хвороба Дауна
 • епілепсія
 • ВІЛ
 • хвороба Хантінгтона
 • синдром Корсакова
 • менінгіт
 • мігрень
 • розсіяний склероз
 • хвороба Паркінсона
 • поліомієліт
 • сказ
 • шизофренія
 • оперізуючий герпес
 • травмування спинного мозку
 • інсульт
 • афазія
 • параліч
 • амнезія